Schenken

Ouders helpen kinderen op weg bij aflossen restschuld

Sinds de tijdelijke verruiming van de vrijstelling schenkbelasting eigen woning hebben ouders massaal gebruik gemaakt van deze vrijstelling. De belastingmaatregel, die nog tot 1 januari 2015 duurt, zorgt ervoor dat ouders kunnen bijspringen als de hypotheekschuld hoger is dan de marktwaarde van het huis.

Alex Kanter en Danny Huisman zijn jonge woningbezitters die graag wilden doorstromen op de woningmarkt. Danny: 'Wij hebben in de topjaren ons appartement gekocht en de kosten koper meegefinancierd. Als gevolg van de waardedaling van ons appartement zouden we bij verkoop nu met een restschuld blijven zitten. De banken zijn niet gretig om een restschuld mee te financieren bij een nieuwe hypotheeklening, en daarom konden wij - zoals meer huizenbezitters in deze tijd – hierdoor niet verhuizen. Dankzij de schenking van mijn moeder is die belemmering weggenomen en zijn we nu de trotse bezitters van dit huis!'

De kansen: laat ze niet liggen!

Dankzij het besluit van dit kabinet vorig jaar om de vrijstelling voor schenkbelasting tijdelijk op te rekken, kan iedereen eenmalig tot maximaal 100.000 euro belastingvrij schenken. De enige voorwaarde is dat de ontvanger het geld gebruikt om er een huis mee te kopen, te verbouwen of de hypotheekschuld mee af te lossen. Er worden nu tijdelijk geen leeftijdsgrenzen gesteld aan de ontvanger en ook de relatie tot de ontvanger is als eis losgelaten. Uit een enquête onder notarissen is gebleken dat negen van de tien giften een schenking is van ouders aan hun kind. Maar (groot)ouders kunnen dit bedrag ook schenken aan andere familieleden, zoals nichtjes en neefjes. Ook buren en goede vrienden vallen onder deze vrijstelling van schenkbelasting.

Een hypotheek is kort gezegd een lening van de bank waarbij je het huis als onderpand geeft aan de bank. In het geval van Alex en Danny was de hypotheeklening hoger dan de marktwaarde van hun appartement. De restschuld is het deel van een hypotheeklening dat na verkoop van de woning niet kan worden afgelost uit de verkoopopbrengst. Alex: 'Wij hadden ons eerste appartement gekocht voor 190.000 euro. Hiervoor hadden wij een hypotheeklening afgesloten van 209.000 euro waarop in totaal 17.500 euro is afgelost. De huidige hypotheek bedraagt dus 191.500 euro. Ons appartement was in waarde gedaald, naar 180.000 euro. Bij verkoop zou er een restschuld overblijven van 11.500 euro. Deze restschuld moet je namelijk wel terugbetalen aan de bank en daarvoor hadden wij te weinig spaargeld.' De schenking van Danny's moeder bracht uitkomst. Ook voor stellen die van plan zijn in hun huis te blijven wonen is de tijdelijke maatregel heel aantrekkelijk, want zij kunnen met de schenking extra aflossen en zo de schuld verminderen.
Danny: 'Uit de schenking van mijn moeder konden we die 11.500 euro op de hypotheeklening afbetalen en het restant hebben we gebruikt voor de aankoop van onze nieuwe woning. En dat alles zonder dat we schenkbelasting hoefden te betalen!'

Advies van de notaris

Het is aan te raden zo'n grote schenking te regelen bij de notaris. Dat is vooral ook handig voor het inwinnen van advies over een gelijke behandeling van de andere (klein)kinderen. Mocht een schenking zijn gegeven aan één van de (klein)kinderen, dan is het denkbaar om deze gift te verrekenen met de erfenis. Zo kunnen problemen binnen de familie voorkomen worden. Danny moet wel zorgen voor afschriften waaruit blijkt dat het geld is overgemaakt naar de verkopers van het huis of naar de hypotheekrekening. Want de Belastingdienst kan vragen om kopieën ervan. De notaris vat het zo samen: schenken is slimmer dan nalaten, omdat het geld bespaart!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Twijfelt u of u alles goed heeft geregeld? Notariaat Aa en Hunze geeft u graag een persoonlijk advies. Bel of mail voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak.

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Onze diensten: Vermogensplanning en Estateplanning

Log In or Register