Stichting

Een stichting is een rechtspersoon met zijn eigen rechten en verplichtingen en kan in principe worden opgericht door één persoon. Wenselijk is in het algemeen wel dat er meerdere bestuursleden zijn.

Notariële akte

Voor het oprichten van een stichting is een notariële akte nodig.

Statuten

In de oprichtingsakte worden de statuten van de stichting opgenomen.
De statuten van een stichting leggen het recht binnen de stichting vast. Verder worden hierin de vertegenwoordigingsbevoegdheden van het bestuur geregeld.

In de statuten staat onder meer:

de naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam;
het doel van de stichting;
hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
de vestigingsplaats van de stichting;
waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Goed doel

Wanneer we aan een stichting denken, denken we vaak aan een goed doel.
Als de stichting het doel heeft uitkeringen te doen, dan zijn deze uitkeringen beperkt tot het ideële, sociale terrein. Betalingen aan oprichters of bestuurders zijn alleen toegestaan als het een vergoeding betreft voor door hen gemaakte onkosten.

Kamer van Koophandel

Wijzigingen in de statuten moeten altijd in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd. Na de oprichting moet de stichting worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij de Kamer van Koophandel moeten ook een afschrift van de akte van oprichting en de gegevens van de bestuurders worden neergelegd.

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Onze diensten: Stichtingen, verenigingen en Coöperatie

Log In or Register