Legalisatie

In sommige gevallen is het nodig dat u uw handtekening laat legaliseren. Onder andere als u een volmacht of verklaring toegestuurd heeft gekregen van de notaris, die door u ondertekend moet worden.

Als u het eens bent met de volmacht of verklaring, dient u deze te ondertekenen in het bijzijn van een notaris. Ook toont u een geldig legitimatiebewijs. De notaris verklaart vervolgens (op de volmacht of verklaring) dat u degene bent die de handtekening heeft gezet. Daarmee staat vast dat het uw handtekening is die onder de volmacht/verklaring staat. De notaris die uw handtekening legaliseert kan u eventueel nog uitleg geven over de volmacht of verklaring. Hij is echter niet aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Als uw zaak op ons kantoor in behandeling is verrichten wij deze legalisatie kosteloos.
Wilt u daarvoor een afspraak maken, en meenemen:
- de volmacht of verklaring en de bijgesloten brief;
- een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs).

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Log In or Register