Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde: de notaris-mediator.

Mediation: Bemiddeling lost geschillen op

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen tussen partijen dan juridische steekspelen. Die laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op een andere vorm van conflictoplossing: praten onder leiding van een onafhankelijke deskundige: mediation.

Mediation: Gezamenlijke oplossing

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze als partij bij het conflict zijn betrokken, die oplossing niet. Hulp van de notaris als mediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt in het algemeen geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen opgelost worden door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig onder druk wordt gezet of wordt beschadigd.

Mediation: De Procedure

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. De partijen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele standpunten maar juist de belangen van partijen centraal staan. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert de bekende win-win-situatie op. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt uiteindelijk de mediation.

Mediation bij Notariaat Aa en Hunze

Voor mediation-gesprekken reserveren wij één tot twee uur tijd.
Om te kunnen scheiden zonder rechter dient u het onderling eens te zijn over de volgende onderwerpen:
• het ouderlijk gezag over uw kind(eren);
• de verdeling van uw gemeenschappelijk vermogen;
• de hoogte van de alimentatie voor de partner en voor de kinderen;
• de verdeling (verevening) van uw pensioenrechten.
Indien u hierover vragen heeft, kunnen wij u tijdens onze bespreking hierover nader adviseren.

Indien u kinderen heeft dient u gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen. Tijdens onze bespreking zullen wij u informeren over welke eisen de wet aan een ouderschapsplan stelt.
Wilt u, om de verdeling van uw gemeenschappelijke goederen goed te kunnen vastleggen, de volgende papieren (indien van toepassing) meenemen:
• geldige legitimatiebewijzen;
• afschrift van notariële akten zoals huwelijkse voorwaarden, huis, hypotheek, testament, ondernemingen;
• recente gegevens van spaarloonregelingen, bankrekeningnummers, persoonlijke leningen, lijfrentes, kapitaalverzekeringen, effecten, etc.;
• lijst met inboedelgoederen;
• de waarde van de diverse goederen (inboedel, huis, auto, caravan, enzovoorts), recente WOZ- opgave, taxatierapport woonhuis, etc;
• het laatste jaaroverzicht van iedere pensioenmaatschappij.

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Log In or Register