Appartementsrecht en VvE

Wanneer u een appartementsrecht aankoopt, koopt u eigenlijk het mede-eigendom in een gebouw. Daarnaast krijgt u het gebruiksrecht van een bepaald gedeelte van dat gebouw. Samen met alle appartementsrechteigenaren bent u eigenaar van het hele gebouw en u mag voorts alle gemeenschappelijke ruimten binnen het gebouw gebruiken. Het gedeelte waarvoor u het uitsluitend gebruik heeft is uw privégedeelte.

Splitsing

Een appartementsrecht ontstaat doordat de eigenaar van een gebouw besluit dit te splitsen in afzonderlijke juridische eenheden. Deze splitsing wordt vastgelegd in de akte van splitsing. Op een bij de splitsingsakte behorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen en de gemeenschappelijke ruimten aangegeven.

Splitsingsreglement

De gebruiksregels en gedragsregels voor appartementsrechten worden vastgelegd in het reglement van splitsing. Veel van deze splitsingsreglementen zijn verouderd of de regels hierin komen niet (meer) overeen met de feitelijke situatie. Graag beoordelen wij uw splitsingsreglement.

Vereniging van eigenaren

Verder is iedere appartementseigenaar van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren(VvE). De VvE zorgt voor het gemeenschappelijk onderhoud van het gebouw en de verrekening van kosten daarvoor. De verdeling van kosten tussen de privé eigenaar en de VvE is vastgelegd in het splitsingsreglement. Sinds 1 mei 2005 is de vereniging van eigenaars verplicht een reservefonds aan te houden. In dit fonds wordt gespaard voor de onderhoudskosten. Het aandeel in het reservefonds voor uw appartement hoort als het ware bij het te kopen appartement. De notaris vraagt na of er achterstanden zijn bij de betaling daarvan door de verkoper.

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Log In or Register