Akte van levering

De leveringsakte (ook wel: transportakte genoemd) wordt opgemaakt op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. De notaris neemt daarin alle bindende voorwaarden op die met de (ver)koop van het huis te maken hebben.

Eigenaar worden

U wordt niet zomaar eigenaar. Allereerst zal worden gekeken of de verkoper ook daadwerkelijk als eigenaar in het Kadaster staat geregistreerd. Daarnaast zal de notaris ook kijken of u bevoegd bent om te kopen en of u bijvoorbeeld niet onder curatele staat.

Het pand

De notaris onderzoekt of allerlei gegevens over het pand en het perceel goed zijn beschreven:
• Zitten er aan uw nieuwe eigendom ook verplichtingen vast?
• Is er bijvoorbeeld sprake van erfpacht?
• Hebben de buren recht van overpad over uw terrein?
• Is er een Vereniging van Eigenaren actief?
• Is de woning door de gemeente aangewezen als een beschermd stads- of dorpsgezicht?

Verplichtingen

De notaris gaat ook na of de verkoper en u beiden voldoen aan de verplichtingen die u in de koopovereenkomst op u hebt genomen. Bijvoorbeeld: levert de verkoper het huis zonder hypotheek of beslag aan u? Hij controleert ook of de koopsom met bijkomende kosten door uw bank of door u op tijd bij ons op de derdengeldenrekening gestort is.

Eigendomsbewijs

Zodra u de leveringsakte hebt getekend, wordt hiervan een afschrift bij het Kadaster ingeschreven en ontvangt u een kopie van de in te schrijven akte. Die noemt men ook wel: eigendomsbewijs. Vanaf dat moment bent u de nieuwe eigenaar.

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Log In or Register