Aandelenoverdracht

Er bestaan twee soorten aandelen:

aandelen op naam (de naam van de betreffende aandeelhouder staat ingeschreven in een aandeelhoudersregister)
aandelen aan toonder (een aandeel waarvoor de N.V. een toonderbewijs heeft afgegeven)
naam en adres van de vennootschap die de aandelen uitgeeft;
het aantal en de soort aandelen waarop de overdracht betrekking heeft;
de gegevens van de personen die partij zijn;
de titel van de rechtshandeling.

Aandeel op naam overdragen

Wanneer u een aandeel op naam, van een niet beursgenoteerde vennootschap, wilt overdragen is een notariële akte vereist.
In de wet staat bepaald wat in deze akte moet worden vermeld:

Aandeelhouder

De verkrijger van de aandelen wordt door de notariële akte van levering aandeelhouder. Maar pas nadat de vennootschap de levering heeft erkend of de akte van levering aan de vennootschap is betekend, kan de aandeelhouder de verbonden rechten uitoefenen.

Aandeelhoudersregister

Bij een aandelenoverdracht geldt voor de notaris een onderzoeksplicht. Hij moet nagaan en in de akte vermelden op welke wijze de verkoper de aandelen heeft verkregen. Elke overdracht van aandelen moet in het aandeelhoudersregister worden aangetekend. Wanneer door een overdracht alle aandelen worden gehouden door één aandeelhouder dient hiervan opgave te worden gedaan aan het handelsregister.

Bent u van plan uw aandelen over te dragen? Notariaat Aa en Hunze denkt graag met mee.

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Log In or Register