Bedrijfsopvolging

Uit onderzoek is gebleken dat veel, wel tot dertig procent van de bedrijfsopvolgingen mislukken. Enerzijds omdat er bij een bedrijfsoverdracht vaak veel emoties spelen, anderzijds omdat de wetten en regels complex zijn. Ondernemers realiseren zich niet altijd dat ze bij hun notaris bruikbaar advies kunnen krijgen!

Ons advies is daarom om op tijd te beginnen met uw bedrijfsopvolging. Hoe eerder u besluit uw opvolging te regelen, hoe groter de kans is dat alles naar wens verloopt.

MKB

Bij het midden- en kleinbedrijf zien we vaak een bedrijfsoverdracht in fases. Men gaat eerst samen werken en dan volgt de overname later.

Het voordeel van eerst samenwerken is, dat de overname hierdoor vaak beter financierbaar is. De overgangsperiode tussen het komen van de nieuwe ondernemer en het vertrekken van de oude ondernemer blijkt gemiddeld zelfs vijf jaar te duren.

Overname

Door de diverse termijnen die de belastingwetgeving stelt, is een nauwkeurige planning voor de overname gewenst. Het verdient de voorkeur om de bedrijfsovername, ondanks dat dit soms fiscaal ongunstiger is, bij leven te laten plaatsvinden. Dit omdat u bij overlijden ook nog te maken krijgt met erfgenamen en partners, waardoor de overname een stuk ingewikkelder wordt.

Testament en Levenstestament

U kunt ook van te voren maatregelen te treffen. U kunt bijvoorbeeld in een testament maatregelen nemen om uw bedrijfsopvolger te beschermen. Maar u kunt ook een zogenaamd levenstestament maken, waardoor u een (zeer) uitgebreide volmacht aan een persoon naar uw keuze kunt geven, om onder andere de leiding van uw bedrijf over te nemen in geval van langdurige afwezigheid (ook niet uit vrije wil) of arbeidsongeschiktheid.

Mediation

Denk wanneer u met een overname bezig bent ook eens aan de notaris als adviseur of als mediator. De notaris kan u helpen de overname vloeiend te laten verlopen.

Bij overnames kan het nuttig zijn gebruik te maken van mediation. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat u, door een onafhankelijk adviseur, wordt geholpen om zonder meningsverschillen op één lijn te komen.

Voor vragen over bedrijfsovername, mediation en levenstestamenten staat Notariaat Aa en Hunze uiteraard graag voor u klaar!

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Log In or Register