Oprichten BV

Als u een bedrijf opricht kunt u kiezen voor een Besloten Vennootschap als rechtsvorm. Het voordeel van een BV is dat in de meeste gevallen, niet u maar de BV aansprakelijk is voor eventuele schulden.

Het kapitaal van een BV is verdeeld in aandelen, de aandelen zijn in het bezit van de aandeelhouders. Bij kleine BV's is de directeur vaak de enige aandeelhouder. Bij grotere BV's kan er een raad van commissarissen zijn die toezicht houdt op het bestuur.

Flex BV

Op 1 oktober 2012 werd de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV recht, kortgenoemd Flex-BV ingevoerd. Door deze invoering zijn de regels voor de BV's eenvoudiger en flexibeler geworden. Een aantal wijzigen zijn:
• er is geen minimumkapitaal storting van € 18.000,- meer vereist;
• er is geen bankverklaring meer nodig bij de oprichting;
• in de statuten van een BV kunnen winstrechtloze en stemrechtloze aandelen worden gecreëerd.

Notariële akte

Een BV moet worden opgericht middels een notariële akte en worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Statuten

De bevoegdheden van de directeur(en) en eventuele commissarissen worden vastgelegd in de statuten. Verder staat in de statuten onder andere:
• de naam van de Besloten Vennootschap;
• de plaats van vestiging;
• het doel van de Besloten Vennootschap.
De statuten moeten worden opgenomen in de notariële akte waarbij de vennootschap wordt opgericht.

Inrichten zoals u dat wilt

Bent u van plan een onderneming te starten? Wij denken graag met u mee. Maak hiervoor vooral even een afspraak zodat we voldoende tijd voor deze bespreking met u kunnen reserveren.

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Log In or Register