Bewindvoering

Bewindvoering (ook wel beschermingsbewind) is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Denk daarbij (onder andere) aan dementerende ouderen,
verslaafden, psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten.

De aanstelling van een bewindvoerder zorgt ervoor dat het beheer van de financiën uit handen van de cliënt wordt genomen. Het is vervolgens de taak van de bewindvoerder de financiën van de cliënt als een goed huisvader te beheren.

De bewindvoerder zorgt er voor dat de maandelijkse vaste lasten worden voldaan, spaargeld wordt opgebouwd, eventuele budgettaire problemen worden opgelost, voor eventuele schulden een oplossing wordt gezocht
en er geen buitensporige uitgaven plaatsvinden. Na overleg met de cliënt bepaalt de bewindvoerder bijvoorbeeld of bepaalde uitgaven noodzakelijk en haalbaar zijn. Alle handelingen van de bewindvoerder staan daarbij in het teken
van het gezond en stabiel houden van de financiële situatie van de cliënt.

Schulden

Een veel voorkomende misvatting is dat het een schuldsaneringsregeling betreft. Een onderbewindstelling betekent dan ook niet dat direct een schuldsaneringsregeling wordt gestart.

Bewindvoering is echter wel een belangrijke stap om tot een schuldsaneringsregeling te komen. De bewindvoerder stabiliseert de financiën, inventariseert de schuldenlast en verzorgt de administratieve zaken rond een aanmelding voor schuldhulpverlening. Op het moment dat de financiële situatie stabiel en gezond genoeg is om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen, zal samen met de cliënt een aanvraag voor schuldhulpverlening worden gedaan.

De kans op een succesvolle schuldsaneringsregeling is vele malen groter wanneer deze op het juiste moment wordt opgestart. Dat betekent dat de bewindvoerder na de onderbewindstelling kan besluiten niet direct een aanvraag voor schuldhulpverlening in te dienen en zal wachten totdat het juiste moment is gekomen.

Controle op kwaliteit

Het belang van de cliënt dient altijd voorop te staan. Zeker bij het beheren van de financiën van een bijzondere en kwetsbare doelgroep. Notariaat Aa en Hunze hecht dan ook veel waarde aan kwaliteit, betrouwbaarheid, openheid.

De kantonrechter verlangt dat de bewindvoerder periodiek rekening en verantwoording aflegt over het door hem gevoerde bewind. De kantonrechter controleert deze rekening en verantwoording en stelt kritische
vragen als de situatie niet volstrekt helder is.

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Onze diensten: Bewind, Levenstestament, Volmacht

Log In or Register