Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van de notaris met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Afhankelijk van het aantal erfgenamen en de vindbaarheid van deze erfgenamen kan het opstellen soms wat tijd in beslag nemen. Met een verklaring van erfrecht kunnen ondermeer bankrekeningen van de overledene worden gedeblokkeerd, de uitbetaling van partnerpensioenen en levensverzekeringen worden geregeld. Daarnaast kan het praktisch zijn om bij meerdere erfgenamen, één van de erfgenamen of de notaris een volmacht te geven alles af te handelen.


In de verklaring van erfrecht staat, naast wie en wanneer deze persoon overleden is, onder andere:
• is er een testament en wat is de inhoud hiervan?
• had de overledene een partner en onder welke voorwaarden?
• wie zijn de erfgenamen?
• wie is verantwoordelijk en beheert de nalatenschap?
• heeft iemand een vruchtgebruik gekregen?
• is er sprake van een verdeling, waarbij de langstlevende partner verzorgt wordt achtergelaten?

Mogelijkheden

Een erfenis is niet altijd goed nieuws, naast het droevige bericht dat er iemand overleden is, kan het ook zo zijn dat de overledene schulden achterlaat. U heeft 3 mogelijkheden wanneer u te maken krijgt met een erfenis:
• zuivere aanvaarding (directe aanvaarding, dus ook aansprakelijk voor schulden met uw eigen vermogen)
• beneficiair aanvaarden (aanvaarding onder voorwaarde van boedelbeschrijving, hierdoor bent u niet aansprakelijk voor schulden met uw eigen vermogen)
• verwerpen (u weigert de erfenis en bent niet verantwoordelijk en betrokken)
Wanneer u besluit tot beneficiair aanvaarden of verwerpen dient u een verklaring af te leggen bij de rechtbank. Deze verklaring kunt u zelf afleggen of u kunt een volmacht geven aan de notaris zodat die dit voor u kan afhandelen.

Het is raadzaam u door de notaris te laten voorlichten, voordat u een keuze maakt. Indien u advies of begeleiding wenst, staan wij voor u klaar!

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Onze diensten: Bewind, Levenstestament, Volmacht

Log In or Register