Erfpacht

Als u een woning koopt met erfpacht bent u wel de eigenaar van de woning, maar niet van de grond waar de woning op staat. U mag de grond gebruiken alsof u de eigenaar bent.

Erfpachtcanon

De voorwaarden voor het gebruik van de grond staan in de akte uitgifte van erfpacht. U betaalt voor het gebruik een jaarlijkse vergoeding, de canon. U kunt er vaak voor kiezen de canonbetaling af te kopen. In dat geval bent u een eenmalig bedrag verschuldigd: de afkoopsom.

Vacantiewoningen

Voor een aantal bungalowparken in/nabij de gemeente Aa en Hunze biedt de eigenaar soms de mogelijkheid de erfpacht om te zetten naar volledig eigendom. Hiervoor dient u als erfpachter de "bloot eigendom" van de grond te kopen. Ook dit loopt via een notariële akte.

Uiteraard kunt u met al uw vragen over erfpacht, heruitgifte in erfpacht, canon afkopen of omzetting naar eigendom/koop bloot eigendom op ons kantoor terecht.

Heeft u na het lezen vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 0592-261217 of stuur een e-mail.

Onze diensten: Agrarisch, bedrijfsoverdracht en pacht

Log In or Register