Familiegesprekken en estate planning bij Notariaat Aa en Hunze

Estate planning is het geheel van maatregelen om te komen tot een goede vermogensoverdracht na onder andere bedrijfsbeëindiging en overlijden. Hierdoor wordt vermeden dat er al te veel nadelige fiscale gevolgen ontstaan. In familieverband kunnen door een uitgekiende planning grote voordelen worden behaald.

Neem voor kundig advies contact op!

Log In or Register